Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat je graag wilt weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en welke beveiligingen we treffen om je gegevens te waarborgen. Wij dragen verantwoordelijkheid over en hebben respect voor de privacy van onze gebruikers. Alle persoonlijke gegevens worden met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Bij vragen graag contact opnemen met receptie@deideeenfabriek.nl.

Gegevensverzameling
We verzamelen gegevens op twee manieren:
– Gegevens die jij ons aanlevert
– Gegevens die we ontvangen door het gebruik van onze diensten en producten

Verwerkingsdoelen
Welke gegevens verwerken wij en met welke doelen?

Via email of telefonisch contact
Wij verwerken deze gegevens om contact met je op te nemen, je vraag naar informatie te kunnen beantwoorden en de besproken informatie terug te kunnen lezen. E-mails worden gearchiveerd en eventuele telefonische contacten worden genoteerd in onze online data.

Als je een website of applicatie van ons bezoekt
Wij verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren, te verbeteren en gebruik te analyseren. Met onze cookies verwerken wij je IP-adres, de bezochte website, het klik- en surfgedrag, de internetbrowser die je gebruikt en de duur van een bezoek of sessie.

Als je een overeenkomst met ons aangaat
Wij verwerken je gegevens om een dienst aan te kunnen bieden en voor onze administratie. Gegevens als NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht worden verwerkt. Dit in de vorm van facturen en voor promotie- en marketingdoeleinden.

Communicatie via social media
Wij verwerken gegevens via social media om contact met je op te nemen en om de vragen die je stelt te kunnen beantwoorden. De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn: (gebruikers)naam, adres, e-mailadres.

Archiefdoeleinden
Wij bewaren persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Hierbij wordt strikt rekening gehouden met de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Om onze producten te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens.

Zodra wij persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van tevoren om toestemming.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om de gegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Derden
Het is mogelijk dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden derden inschakelen. Denk hierbij aan hostingdiensten, drukkerijen, postverzending. Deze derden moeten aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Bij inschakeling van derden wordt dit contractueel vastgelegd.

Wij als verwerker
Wij voeren continu werkzaamheden uit met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Hierdoor treden wij in de rol als verwerker voor onze klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door ons conform de wet- en regelgeving uitgevoerd.

Verzoek tot inzage, correcte en verwijdering
Wil je je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen? Stuur een schriftelijk verzoek naar De Ideeënfabriek, Postbus 297, 5400 AG Uden t.a.v. mevr. M. van Lamoen. Wij zullen je binnen 4 weken een overzicht geven van de gegevens die bij ons bekend zijn. Mogelijk dat wij hier kosten voor in rekening brengen. Hiervan zullen wij je alvorens op de hoogte stellen. Tot slot heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van persoonsgegevens bij De Ideeënfabriek.

Vragen en feedback
Wij zorgen er altijd voor dat we aan dit privacy beleid voldoen. Bij vragen over dit privacy beleid kun je contact met ons opnemen:

De Ideeënfabriek
Liessentstraat 9a
5405 AH Uden
Postbus 297
5400 AG Uden
receptie@deideeenfabriek.nl
0413-243444

De Ideeeënfabriek is een initiatief van SeriousMatters B.V.